İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi” ve “teknoloji” çağı. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer ülkelerle ve tüm insanlarla her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, iletişim kurabilmek bilgiye erişebilmek ve bireyin kendini  ifade edebilmesi için anadili dışında bir yabancı dili bilme zorunluluğu hepimizce kabul edilen bir gerçek. Bir diğer gerçek ise, bugün İngilizce’nin neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelmiş olduğu.
 
Özellikle devlet okullarındaki yabancı dil eğitiminin yetersizliği ve hak ettiği önemin verilmeyişi, bu alandaki eğitim çalışmalarının özel eğitim kurumlarında verilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. İngilizce öğretiminin iyi eğitilmiş ve alanında yeterli bilgisi olan, kendini sürekli geliştiren eğitimciler ve yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanmış, gelenekleri olan kurumlarca yürütülmesi önemlidir. Yabancı Dil Eğitimi ciddi ve emek isteyen bir süreçtir.
 
KALEV, Kadıköy Maarif Geleneğinden aldığı güçle 2011 yılından bu yana toplumun tüm kesimleri için fırsat eşitliği yaratarak başta öğrenciler olmak üzere her yaş grubuna nitelikli İngilizce eğitimi vermek üzere çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin her yerinde bu olanağı sunmak üzere, eğitim sektöründe yatırım/işletmecilik yapmak isteyen eğitime inanmış kişi ve kurumlara eşsiz bir fırsat sunuyoruz. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her yerinde, bölgenizde  “Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Yabancı Dil Eğitim Merkezi”nin şubesini açmak ister misiniz ?
 
KALEV’İN GEREK İNGİLİZCE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERDEN GEREKSE DİĞER FAALİYETLERİNDEN VE PROJELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİN TÜMÜ EĞİTİME VE ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR.